image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เพื่อให้นักศึกษารู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว