image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ประจำปี 2559
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว และสำนักงาน กศน. จ.สระแก้ว ประชุมเตรียมจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว