image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน "สนุกคิดกับเทคโนโลยีอวกาศ" โครงการวิทยาศาสตร์สร้างเยาวชน เยาวชนสร้างชาติ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียน 213 คน ครู 14 คน ณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว