image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เนื่องในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว