image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว