image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมร่วมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านพลังงานส่วนภูมิภาค
วันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชุมขับเคลื่อนการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานสู่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลสู่ครู นักเรียน และประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิผล ณ ห้องพัฒนาวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว