image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม"
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นายแสง โตศรีสวัสดิ์เกษม ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวปวีณ์กร คำเสียง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม" โดยมีนายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผอ.ศว.ลำปาง เป็นวิทยากร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง