image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน 126 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่ออุปกรณ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว