image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษาให้กับ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา นักศึกษา จำนวน 79 คน ครู 13 คน โดยมีนายสมหมาย มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว