image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะเปริด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปริด (เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 44 คน ครู 7 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งความรู้และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว