image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนบ้านประตง
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนบ้านประตง เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี