image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม2559
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว