image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมรับรางวัลโล่ประเภทบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559
วันที่ 4 มีนาคม 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ได้รับรางวัลที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. พื้นที่ปกติ ดีเด่น และนายอำพร ทองอาจ พนักงานข้าราชการ เป็นตัวแทนรับรางวัลที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว สถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ดีเด่น ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ