image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยทุกวันจันทร์
วันที่ 4 มีนาคม 2562 ข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว