image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ