image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค
โดยนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ในพิธีเปิด เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถในการนำเสนอและให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดง ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว