image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่ออุปกรณ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว