image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จำนวน 219 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่ออุปกรณ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว