image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 7-11 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงเพื่อระดมความคิดในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปใช้ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 12 ณ The Go Genius Learning Center เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา