image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ “อ่านอดีต เขียนอนาคต” ประจำปี 2559
วันที่ 8 กันยายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว และ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ “อ่านอดีต เขียนอนาคต” ประจำปี 2559 ครบรอบ 50 ปี 8 กันยายน 2559 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว