image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมร่วมพลคนวิทย์ Big cleaning day
วันที่ 9 มีนาคม 2560 นำโดยนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมพลคนวิทย์ Big cleaning day ทั้งสำนักงาน เพื่อจัดระเบียบการจัดเก็บเอกสารและทำความสะอาดให้สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตามหลัก 5 ส. ณ ศูนย์วืทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว