image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) และโรงเรียนชุมชนพัฒนา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 25 กันยายน 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกันยายน 2558
วันที่ 23 กันยายน 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน
วันที่ 13-15 กันยายน 2558
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559
วันที่ 14 กันยายน 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ให้กับโรงเรียนวัฒนานคร
วันที่ 12-13 กันยายน 2558
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” จ.ปทุมธานี
วันที่ 8 กันยายน 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” จ.สระแก้ว
วันที่ 8 กันยายน 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 8 กันยายน 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานเทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงูครั้งที่ 8” ประจำปี 2558
วันที่ 5 กันยายน 2558
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบรรหารวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 3 กันยายน 2558
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หน้า 1 2 3