image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก
วันที่ 8 กันยายน 2559

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ “อ่านอดีต เขียนอนาคต” ประจำปี 2559
วันที่ 8 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
วันที่ 7 กันยายน 2559

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
วันที่ 6 กันยายน 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
วันที่ 5 กันยายน 2559

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
วันที่ 1-2 กันยายน 2559

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม2559
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนบ้านประตง
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่งสะเดา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนพัฒนาและโรงเรียนบ้านโคกทหาร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ประจำปี 2559
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
วันที่ 22 สิงหาคม 2559

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
วันที่ 20 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังหวาย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดสระดู่และโรงเรียนวัดปากแพรก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 7-11 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอพนัสนิคม และกศน.อำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2559

หน้า 1 2 3 4