image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคู่มือการจัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12/2560
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFIMS
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสำเร็จวิทยา เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ศว.ร้อยเอ็ด
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวัสดุพร้อมเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศฝช.สระแก้ว
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุตามพระบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเปิดฟ้าเคียงคู่ดูดาว “ฝนดาวตกเจมินิดส์”
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนชุมชนพัฒนา
วันที่ 14 ธันวาคม 60
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ จ.สระแก้ว
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เตรียมความพร้อมให้บริการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ เปิดฟ้า Star Party ปี 2
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมและโครงการ ศว.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยังยืนด้วยเทคโนโลยีอวกาศ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรสวรรค์และโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนศูนย์เด็กเล็กสิรินธร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประสานแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 2/2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1/2
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 3/1
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนท 2/1ี่
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1/1
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 13
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชาทาน สำนักงาน กศน.
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับท่านรองเลขาธิการ กศน. ตรวจราชการ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 26 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมถวายภัตราหารเพลพระนวกะที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร
วันที่ 23 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมงานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2560
วันที่ 23 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทาน (ชุดจิตอาสา)
วันที่ 22 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดอบรมทำกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานดอกไม้จันทน์
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา (เลนส์มิวอาย)
วันที่ 15 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านปรือวายใหญ่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 9 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 13
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเนินสูงและโรงเรียนบ้านห้วยเกษียร สพฐ. เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองติม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองติม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 3 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 29 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาการศึกษา กศน.
วันที่ 27-28 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
วันที่ 25 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง
วันนี้ 23 กันยายน 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
วันนี้ 22-23 กันยายน 2560
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8