image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมต้น
วันที่ 17-19 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน
วันที่ 16 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน
วันที่ 15 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ KTB Corporate Online และ EDC QR Code
วันที่ 15 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน
วันที่ 15 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดูร้อน
วันที่ 14 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธิสาร
วันที่ 13 มีนาคม 2561
 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 12 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา กศน.พนัสนิคม
วันที่ 9-10 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีไบโอชาร์ในระดับท้องถิ่น
วันที่ 9 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 8 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 8 มีนาคม 2561
 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารเรียน กศน.อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
วันที่ 8 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ
วันที่ 8 มีนาคม 2561
 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
วันที่ 6 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงาน “วันนักข่าว”
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมงานวันคล้ายวัยสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบ 10 ปี
วันที่ 4 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี
วันที่ 2 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมงานแสดง แสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในนิมิพระพุทธศาสนา”
วันที่ 1 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
วันที่ 1 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปมะขามป้อมและมะนาวของจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภูมิภาค (ภาคอีสาน)
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่ง เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรพงษ์กุล เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน
วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเสวนา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในระบบ DMIS ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว”
วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการใช้พื้นที่ ประกอบการจัดกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 256
1
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอบางปะกง
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประดู่ เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน”
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้จัดโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพวงคราม และโรงเรียนบ้านคลองผักขม เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพวงคราม และโรงเรียนบ้านเขาจาน เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดอบรมบุคลากรด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังรี
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดรายการวิทยุ “นานาสาระกับ กศน.”
วันที่ 31 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วันที่ 31 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ตามล่าราหู ดูซุปเปอร์มูนสีเลือด ด้วยกล้องพีวีซี”
วันที่ 31 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วันที่ 29-30 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 26 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสะแก,โรงเรียนเมืองนครนายก
วันที่ 26 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 25-26 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีกบินทร์บุรี
วันที่ 25 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน”
วันที่ 25 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง
วันที่ 24 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมกราคม 2561
วันที่ 24 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง
วันที่ 24 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23-24 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
วันที่ 22-23 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13
วันที่ 22 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างกระบวนการคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน
วันที่ 19 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของ “วันร่วมน้ำใจช่วยการชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2561
วันที่ 19 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบบรรณาธิการ
วันที่ 15-19 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 18 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน”
วันที่ 18 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี 2561
วันที่ 16 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว สวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 16 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 15 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกับบริษัทวีนิไทย จำกัด ประชุมเตรียมงาน “ตามล่าราหู ดูซุปเปอร์มูนสีเลือด ด้วยกล้องพีวีซี”
วันที่ 15 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561”
วันที่ 13 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในงาน“วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561”
วันที่ 12 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อ.เมืองอุทัยธานี
วันที่ 10 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อ.หนองฉาง
วันที่ 9 มกราคม2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา รุ่นที่ 2
วันที่ 5 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วันที่ 4 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว สวัสดีปีใหม่ ท่านเลขาสำนักงาน กศน.
วันที่ 3 มกราคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน”
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
วันที่ 27 ธันวาคม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8