image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 17 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อน
วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับ กศน.
วันที่ 17 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ เปิดฟ้า star party ปี 3
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2561
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
วันที่ 9 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม และโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 7 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้วภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนสุภวิทย์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 3 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)
วันที่ 1 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก 2018"
วันที่ 1 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว และงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561
วันที่ 1 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการ ครั้งที่ 14
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง และโรงเรียนศิริราชนุสร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพเซียม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 20 พฤศจิกายน 256
1
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใหม่และโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมประสานแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนบูรณาการภาค กศน. เขตภาคตะวันออก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และนิทรรศการเคลื่อนที่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และนิทรรศการเคลื่อนที่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 256
1
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และนิทรรศการเคลื่อนที่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และนิทรรศการเคลื่อนที่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 "การปฏิวัติอาหาร"
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบรรยายด้านดาราศาสตร์
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) อาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “จดหมายเหตุ 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค”
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2561
วันที่ 9 ตุลาคม 1
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) โรงเรียนบ้านวังรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
การประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู กศน.อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
   
   
   
   
   
   
   
   

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13