image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านภู่เงิน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 11 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2562
วันที่ 11 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยทุกวันจันทร์
วันที่ 11 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่7-10 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน และโรงเรียนบ้านท่าเต้น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 8 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง และโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 7 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 6 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 5 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรมด้านการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี
วันที่ 6-8 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยทุกวันจันทร์
วันที่ 4 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม“เยาวชนอาสา ป้องกันอาชญากรรม” ครั้งที่ 1
วันที่ 1 มีนาคม 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกป่าแพง โรงเรียนบ้านคลองโป่ง และโรงเรียนบ้านห้วยชัน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 1 มีนาคม 2562
ูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม"
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจิตละมุน และโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) และโรงเรียนสุภวิทย์ เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุภวิทย์ เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาด้วน และโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 1
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสำเร็จวิทยา เยี่ยมชมนิทรรศการและชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
 
   
   
   

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13