การดำเนินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายประพรรณ์  ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว และนายมนัสชัย โสคำภา ครู ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา ณ กศน.ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายธีรภัทร อินทร์ศวร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตราดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ