โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้นายมนัสชัย โสคำภา และนายอำพร ทองอาจ และนางสาวเดือนรัตน์ เฉลียวกิจ  ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมดาษดารีสอร์ท ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี