จัดกิจกรรม “สภากาแฟ คนการศึกษา” (Morning Talk)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อกาศึกษาสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ คนการศึกษา” (Morning Talk) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว พบปะเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมต้อนรับคณะผู้บริหารทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการมหัศจรรย์โลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ