ประวัติศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว ในยุคโบราณ

ประวัติศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว ในยุคโบราณ

รายละเอียด

ประวัติศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว ในยุคโบราณ

     จังหวัดสระแก้ว เป็นอีกจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานกว่า 4,000 ปีมาแล้ว นับตั้งแต่ในยุคหินใหม่-ยุคโลหะเลยค่ะ เพราะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ บ้านโคกมะกอก ใน ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์นั่นเอง ต่อมาก็มีการค้นพบโบราณวัตถุอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ที่อำเภออรัญประเทศและเขตอำเภอตาพระยา ซึ่งหลักฐานนี้ก็บ่งบอกว่าสระแก้วนั้น เคยเป็นที่อยู่ของชุมชนมาก่อน และมีความเจริญรุ่งเรืองในยุคของเจนละทวารวดีนั่นเอง