รวมถึงมีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองด้วย

รวมถึงมีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองด้วย

รายละเอียด

    รวมถึงมีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองด้วย และมีกษัตริย์หรือผู้ครองเมือง นับถือศาสนาฮินดู  ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกายอีกด้วยค่ะ ดูได้จากโบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะต่างๆ เลย เพราะจะปรากฏอยู่ใน ปราสาทเขาน้อย นั่นเองค่ะ เป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในไทย สร้างขึ้นเมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 1180 มาแล้วค่ะ

     นอกจากนี้ยังมีการพบหลักฐานความเจริญของอารยธรรมขอม ระหว่างปีพุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนี้ด้วย ทั้ง ปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผาเครื่องถ้วย และ คูเมืองโปราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จารึกพบที่ปราสาทสล็อกก็อกธมอีก 2 หลัก จารึกที่เกี่ยวกับอารยธรรมและศาสนา เป็นต้นค่ะ