เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

รายละเอียด

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566


ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ออนไลน์