กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)

ระดับภูมิภาค วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

รายละเอียด

รายละเอียด คลิก