การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา สกร.

ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

รายละเอียด

รายละเอียด คลิก