การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

รายละเอียด

รายละเอียด คลิก