เชิญชม เทศกาลภาพยนวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

ศว.สระแก้ว เชิญชม เทศกาลภาพยนวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ????✨ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขอเชิญทุกท่านรับชม ภาพยนตร์จากเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ

รายละเอียด

ศว.สระแก้ว เชิญชม เทศกาลภาพยนวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ????✨
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขอเชิญทุกท่านรับชม
ภาพยนตร์จากเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) 
ภายใต้แนวคิด “คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2566 ท่านสามารถเข้าชมภาพยนตร์ ได้ 2 ช่องทาง  คือ