ลงนามถวายพระพร ออนไลน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายละเอียด


ลงนามถวายพระพร